tak til Finn Christensen for hjælpen med at skaffe mig dette skilt.